Fakulti Senilukis & Senireka

Visi

Menjadikan Fakulti sebuah organisasi yang unggul yang berteraskan kesarjanaan & kecemerlangan akademik bagi menerajui idealogi kreatif dalam bidang Seni lukis & senireka bertaraf antarabangsa supaya melahirkan graduan yang berdaya saing dan mempunyai survivor yang tinggi.

Misi

Mempertingkatkan keilmuan & kepakaran dalam bidang senilukis & senireka menerusi penyampaian program professional , keusahawanan serta khidmat masyarakat yang berlandaskan kepada nilai-nilai murni dan etika Professional.