UPM Programmes

SIM 1251 Statistik Permulaan Untuk Sains Komputer.

Summary:

1) Subjek ini ditawarkan untuk pelajar Semester 5

2) Mengandungi 6 Topik keseluruhannya 

3) Penilaian Kursus iaitu:-

    Ujian 1 - 20% 

    Ujian 2 - 20%

    Kerja Kursus - 20%

    Final - 40%